DM - LIFT

doc_DM-lift

Skład:

DMAE: Dwumetyloaminoetanol lub Norcholina. DMAE jest prekursorem acetylocholiny (ACh) i neuro-mediatorem odgrywającym ważną rolę w skórze i naskórku.

Postać:

ampułka 5 ml - 50 mg

Działanie:

Keratynocyty, fibroblasty, miofibroblasty, komórki gruczołów potowych i komórki śródbłonka posiadają receptory błonowe i reagują na ACh. Keratynocyty mają zdolność poruszania się, mającą zasadnicze znaczenie dla drugiej fazy procesów gojenia. Dzięki wpływowi DMAE pojawia się stymulacja cholinergiczna receptorów błonowych (mio)fibroblastów i możliwa jest stymulacja stopniowego kurczenia się miofilamentów zawartych w cytozolu. DMAE wykazuje także działanie przeciwrodnikowe i przeciw lipofuksynie, powoduje naprawę usieciowanych białek. W konsekwencji, związek ten jest bardzo interesujący pod względem skuteczności w zakresie przywracania napięcia skóry.

Wskazania:

Poprawia napięcia skóry. Literatura wskazuje, że związek ten powoduje napięcie skóry nawet po podaniu miejscowym. DMAE stosowany jest w mieszaninach służących do poprawy napięcia skóry twarzy i ciała (ramion, nóg, brzucha,...).

Dawkowanie:

Stosowanych jest wiele pochodnych, takich jak dwuwinian lub acetyloaminobenzenian DMAE, lecz formy te nadają się bardziej do stosowania doustnego, niż do zastosowań bezpośrednich.

Toksyczność:

Opisywano przypadki alergicznego zapalenia skóry w wyniku długiego kontaktu z bardzo wysokimi dawkami DMAE, a stosowanie w okolicy powiek u pacjentów atopowych musi być ściśle kontrolowane. DMAE nie jest uważany za związek rakotwórczy, wspomagający rozwój raka ani immunodepresyjny. Podawanie dawki doustnej 1600 mg/dzień nie wiąże się z żadnymi skutkami ubocznymi.